[ux_slider]

[ux_banner height=”600px” bg_overlay=”rgba(246, 132, 45, 0.94)” effect=”snow” border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed”]

[text_box style=”circle” width=”15″ width__sm=”29″ rotate=”1″ animate=”fadeInRight” position_x=”95″ position_x__sm=”95″ position_y=”5″ position_y__sm=”5″ border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”5px 5px 5px 5px” border_style=”dashed” border_radius=”100″ border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.19)”]

Giảm
28%

[/text_box]
[text_box width=”57″ width__sm=”84″ scale__sm=”111″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″]

Sale sập sàn

khuyến mãi mùa thu lên đến 25% để đón chào dịp lễ quốc khánh 2-9

[gap height=”23px”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[ux_banner height=”160px” bg=”11″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”50% 12%” border=”1px 1px 1px 1px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.16)” link=”http://bancautoto.com/ve-chung-toi/” target=”_blank”]

[text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Về chúng tôi

[/text_box]

[/ux_banner]


[ux_banner height=”160px” bg=”11″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”60% 18%” border=”1px 1px 1px 1px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.16)” link=”http://bancautoto.com/blog/” target=”_blank”]

[text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

tin tức

[/text_box]

[/ux_banner]


[ux_banner height=”160px” bg=”11″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”51% 35%” border=”1px 1px 1px 1px” border_margin=”10px 10px 10px 10px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.16)” link=”http://bancautoto.com/lien-he/” target=”_blank”]

[text_box width=”68″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Liên hệ

[/text_box]

[/ux_banner]


[title style=”bold-center” text=”Sản phẩm bán gần nhất”]

[ux_products orderby=”sales” show=”onsale”]

[title style=”bold-center” text=”TẤT CẢ SẢN PHẨM CỦA SHOP” link_text=”Xem thêm” link=”http://bancautoto.com/products/”]

[ux_products style=”overlay” image_height=”169%” image_size=”medium” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.67)” image_hover=”color” image_hover_alt=”overlay-remove-50″ text_size=”large”]

[title text=”SẢN PHẨM TOTO” icon=”icon-shopping-bag” size=”147″ link_text=”Xem thêm” link=”http://bancautoto.com/thiet-bi-ve-vinh-toto/”]

[ux_product_categories style=”bounce” type=”masonry” col_spacing=”large” columns=”3″ depth=”1″ depth_hover=”5″ ids=”35,22,59,56,60,28,32″]

[title text=”Thiết bị vệ sinh INAX” link_text=”Xem thêm” link=”http://bancautoto.com/thiet-bi-ve-sinh-inax/”]

[ux_product_categories style=”normal” depth=”5″ depth_hover=”5″ ids=”127,130,142,149,152,150″]

[ux_banner height=”407px” bg=”837″ bg_color=”rgb(18, 18, 18)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.36)” bg_pos=”53% 42%” parallax=”1″ border=”2px 0px 2px 0px” border_margin=”10px 0px 10px 0px” border_style=”dashed” border_color=”rgba(255, 255, 255, 0.22)”]

[text_box width=”47″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ghé thăm shop để xem nhiều sản phẩm

[ux_image id=”441″ image_size=”thumbnail” width=”40″ link=”http://bancautoto.com/thiet-bi-ve-vinh-toto/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[title style=”bold-center” text=”TIN TỨC MỚI NHẤT”]

[blog_posts type=”row” width=”full-width” depth=”1″ depth_hover=”4″]

[gap height=”58px”]